#79 Fout bij het vasten

Een luisteraar is bezorgd over de inhoud van een artikel dat onlangs verscheen: “intermittent fasting verhoogt de kans op overlijden.” 
Sven en Luck bekijken het artikel van nabij en verklaren hoe de getrokken conclusie wellicht tot stand is gekomen. Bovendien wordt stilaan duidelijk wat de meest gemaakte fout bij eender welk vastenprogramma is.